LGS - Türkçe Eğitim Paketleri

Arama
LGS-Türkçe
2019 LGS Türkçe Konuları

Anlam Bilgisi:
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
 
Yazım ve Noktalama:
Ses  Bilgisi
Yazım (imla) Kuralları
Noktalama İşaretleri
 
Dil Bilgisi:
Fiilimsiler(Eylemsi)
Cümlenin Ögeleri
Fiil Çatısı
Cümle Çeşitleri
Anlatım Bozuklukları
Söz Sanatları
Yazı (Metin) Türleri
LGS Paket Arama
Ders
Ders Konuları
Hazırlayan
Paket Adı
Fiyat Aralığı